ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 301
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 92.40 ทอง 4  
6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 90.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 89.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม. สงขลา สตูล 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89 ทอง 12  
15 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 89 ทอง 12  
16 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 88.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 88.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 88.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 87.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 87.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 87.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนท่าชนะ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. ยะลา 86.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 86.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 86.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ สพม. ยะลา 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 83.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 83 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน