ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 93.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 92.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 92.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 91.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 89.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 88.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 88.80 ทอง 12  
15 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. ปัตตานี 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 86.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 85.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 85.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 84.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 84.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 82.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 82.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 82.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 81.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 81.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 81 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน