ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 299
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนควนขนุน สพม. พัทลุง 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. ปัตตานี 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. ตรัง กระบี่ 66 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 66 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสทิงพระวิทยา สพม. สงขลา สตูล 65 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 63 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 63 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 63 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 63 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 63 ทองแดง 14  
20 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 63 ทองแดง 14  
21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 63 ทองแดง 14  
22 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. นราธิวาส 63 ทองแดง 14  
23 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 60 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สพม. ปัตตานี 60 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 60 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 60 ทองแดง 23  
28 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 54.98 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน