ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 298
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. สงขลา สตูล 85.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. สงขลา สตูล 83.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 81.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม. พัทลุง 81.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 80.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. นครศรีธรรมราช 80.20 ทอง 13  
16 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 76.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 73.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. พัทลุง 72.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 71.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. ปัตตานี 71.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 70.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. ปัตตานี 64.60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน