ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 297
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. ตรัง กระบี่ 89.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. ปัตตานี 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 88.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 88.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 87.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 85.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 84.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. พัทลุง 84.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ สพม. สงขลา สตูล 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 83.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. นราธิวาส 81.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 78.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 76.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 75.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 72 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน