ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 296
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. ตรัง กระบี่ 84.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 83.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 83.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 82.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 81.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 81.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สพม. สงขลา สตูล 81.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 80.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 80.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สพม. นครศรีธรรมราช 77.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 76.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 74.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 73.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 71.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 71.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนลาลอวิทยา สพม. ปัตตานี 65.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 64.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน