ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 295
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 82.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. ตรัง กระบี่ 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 80.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 77.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 76.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 75.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่ 74.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 74.20 เงิน 12  
14 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. ตรัง กระบี่ 72.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 70.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 69.80 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 69.80 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 67.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 67.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 67.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 66.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 66.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 65.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 64.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. ยะลา 64.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบากงพิทยา สพม. ปัตตานี 63.20 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 61.60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน