ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 294
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 80.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 77.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. พัทลุง 76.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 75.90 เงิน 12  
13 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 75.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 75.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. สงขลา สตูล 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 74.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 74.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สพม. ตรัง กระบี่ 73.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73.80 เงิน 19  
21 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 73.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 73.40 เงิน 21  
23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 73 เงิน 23  
25 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 71.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 71.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 70.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา สพม. นราธิวาส - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน