ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 293
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 88.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สพม. สงขลา สตูล 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. ตรัง กระบี่ 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. พัทลุง 83.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 82.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 81.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 81.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 81.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80.60 ทอง 17  
19 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 78.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 77.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 77.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 76.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76.80 เงิน 27  
29 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา สพม. ปัตตานี 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 73.40 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน