ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 292
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 88.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 87.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 86.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 85.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 82.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 81.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 81.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 80.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 80.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.20 ทอง 20  
22 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ สพม. ปัตตานี 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 75.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนแจ้งวิทยา สพม. สงขลา สตูล 75.40 เงิน 26  
28 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 75.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 73 เงิน 29  
30 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 72.80 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน