ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 291
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.45 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 81.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 72.51 เงิน 4  
5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 71.35 เงิน 5  
6 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70.18 เงิน 6  
7 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 67.78 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 65.83 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 65.64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 64.18 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพม. สงขลา สตูล 62.13 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 61.98 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 26.75 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 23.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 23.25 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 22 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนดารุสสาลาม สพม. นราธิวาส 20.75 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 20.75 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 20.50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 20 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 19 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 18 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 18 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 17.25 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 13.25 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 12.50 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน