ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 290
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 85.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 84.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 83.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76.30 เงิน 4  
5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75.90 เงิน 5  
6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 75.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75.10 เงิน 7  
8 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 71.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 68.90 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนดารุสสาลาม สพม. นราธิวาส 68.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 63.40 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 28.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 28 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 28 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 28 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 26 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 25 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 23.75 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 22 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 21 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 20.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 19 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 18.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 18 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 17.25 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 15 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 14 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน