ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 289
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. ตรัง กระบี่ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. พัทลุง 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 8  
11 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 84 ทอง 8  
12 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ สพม. ปัตตานี 68 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนดารุสสาลาม สพม. นราธิวาส 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนธัญธารวิทยา สพม. นราธิวาส 62 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 62 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน