ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 288
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. พัทลุง 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70 เงิน 14  
16 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 66 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนดารุสสาลาม สพม. นราธิวาส 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 62 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 62 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 62 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 62 ทองแดง 19  
24 โรงเรียนแม่ลานวิทยา สพม. ปัตตานี 62 ทองแดง 19  
25 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. ปัตตานี 62 ทองแดง 19  
26 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. ยะลา 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 60 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน