ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 56 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 53 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 49 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 48 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. ตรัง กระบี่ 44 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 43 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 37 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 33 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 31 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. นราธิวาส 30 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 29 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 28 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 21 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน