ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 286
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. ตรัง กระบี่ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(ฝ่ายมัธยม) สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. พัทลุง 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 60 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 60 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 55 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 54 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 51 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 48 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 47 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. พัทลุง 45 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 41 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 36 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. นราธิวาส 34 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 30 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน