ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 75.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 70.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 63.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 60.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 53 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 53 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 53 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) สพม. ปัตตานี 53 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 52.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 50.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 49 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. พัทลุง 49 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 48.50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 46 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 46 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 46 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 44 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนดารุสสาลาม สพม. นราธิวาส 42.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 42 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 41 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 40 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน