ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพม. สงขลา สตูล 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. ตรัง กระบี่ 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73 เงิน 4  
6 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 54.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) สพม. ปัตตานี 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 47.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 46 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 43 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 41 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 38 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 37 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 30 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 29.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนดารุลฟุรกอน สพม. นราธิวาส 28 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. พัทลุง 24 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 24 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนดารุสสาลาม สพม. นราธิวาส 23 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 20 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน