ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 89.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 86.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 84.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 79.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 79.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. นราธิวาส 75.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 75.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 72.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน สพม. ปัตตานี 70.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ สพม. ปัตตานี 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 62.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 62.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 60.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน