ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 85.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 83.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 82.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 82.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 81.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 80.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนปะทิววิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 77.20 เงิน 24  
26 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 60 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. ปัตตานี 60 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. ยะลา - -  
30 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ สพม. พัทลุง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน