ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 273
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. สงขลา สตูล 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 81.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 74.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ สพม. ปัตตานี 74.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 72.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 72.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 71.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 70.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 70.60 เงิน 14  
16 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. ตรัง กระบี่ 70.60 เงิน 14  
17 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 68.40 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 68.20 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. สงขลา สตูล 66.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. ปัตตานี 63.80 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 63.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. ยะลา 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 62.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 62.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 62.60 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 61.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 61.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนตายุลอิสลาม สพม. นราธิวาส 60.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 56 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน