ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 272
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82 ทอง 8  
11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. พัทลุง 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76 เงิน 16  
19 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 73 เงิน 20  
22 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 72 เงิน 22  
24 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนทรายขาววิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 67 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 63 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนธีรวิทยา สพม. ยะลา 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน