ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) สพม. ยะลา 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 89.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 89.17 ทอง 8  
9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 87.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. พัทลุง 87.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 87.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 86.83 ทอง 17  
18 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 86.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. ปัตตานี 86.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สพม. สงขลา สตูล 86.67 ทอง 18  
21 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. พัทลุง 86.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.17 ทอง 22  
23 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 86 ทอง 23  
24 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 84.67 ทอง 25  
27 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 81.33 ทอง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน