ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 270
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 91.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 87.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. พัทลุง 87.66 ทอง 8  
10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 87.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 87.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา) สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 83.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 83.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.33 ทอง 19  
22 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 82.66 ทอง 23  
24 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. นราธิวาส 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. ปัตตานี 81.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 75.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 70 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน