ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. นครศรีธรรมราช 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลธารวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. สงขลา สตูล 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนปะทิววิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพม. ตรัง กระบี่ 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนสทิงพระวิทยา สพม. สงขลา สตูล 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. ตรัง กระบี่ 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สพม. สงขลา สตูล 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 65 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน