ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. ตรัง กระบี่ 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 91.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 90.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน