ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. พัทลุง 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 85.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 83.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สพม. สงขลา สตูล 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 82.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 82.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. นราธิวาส 80.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน