ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 267
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. สงขลา สตูล 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. ตรัง กระบี่ 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 90.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 86.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 86.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 83.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. สงขลา สตูล 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน