ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 266
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84 ทอง 9  
12 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา สพม. สงขลา สตูล 83.30 ทอง 13  
15 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 82.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. สงขลา สตูล 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.30 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน