ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 92.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 91.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 91.66 ทอง 5  
7 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 91.66 ทอง 5  
8 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91.66 ทอง 5  
9 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. นครศรีธรรมราช 91.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 90.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 90.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 90.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 89.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 83.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 83.66 ทอง 20  
22 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.66 ทอง 23  
24 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 80 ทอง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน