ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 87.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. ตรัง กระบี่ 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 82.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน