ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 86.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 85.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. ตรัง กระบี่ 82.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 81.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 68.66 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน