ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 261
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 94.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. ตรัง กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. สงขลา สตูล 92.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 92 ทอง 5  
8 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92 ทอง 5  
9 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 90.70 ทอง 9  
11 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 90.70 ทอง 9  
12 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 89.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 89 ทอง 15  
17 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 88.70 ทอง 17  
18 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.70 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86.30 ทอง 20  
21 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สพม. สงขลา สตูล 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 85.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84.70 ทอง 23  
24 โรงเรียนแม่ลานวิทยา สพม. ปัตตานี 84.70 ทอง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน