ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สพม. สงขลา สตูล 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ สพม. นครศรีธรรมราช 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 72 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน