ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 84.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. สงขลา สตูล 83.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. พัทลุง 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่ 74.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 67.40 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 65.80 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ สพม. นครศรีธรรมราช 63.40 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 62.80 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชลธารวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สพม. สงขลา สตูล 61.60 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน