ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 212
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ สพม. นครศรีธรรมราช 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน