ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สพม. สงขลา สตูล 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. ตรัง กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตระพังพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. พัทลุง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน