ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. ตรัง กระบี่ 83.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 83.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนระโนดวิทยา สพม. สงขลา สตูล 81.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 76.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 75.80 เงิน 13  
15 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 75.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนศรีวารินทร์ สพม. นราธิวาส 75.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ สพม. ปัตตานี 72.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนกะปงพิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 71.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 71.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. นครศรีธรรมราช 70.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 70.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 70.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70.20 เงิน 24  
26 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 67.10 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 64.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 60.20 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน