ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 206
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. ตรัง กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 80.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.10 ทอง 6  
8 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.10 ทอง 6  
9 โรงเรียนกะปงพิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนระโนดวิทยา สพม. สงขลา สตูล 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 80 ทอง 9  
13 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 80 ทอง 9  
14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 76.70 เงิน 14  
15 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 75.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 75.70 เงิน 16  
17 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 75.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 73.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 70.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 70 เงิน 21  
23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 70 เงิน 21  
24 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 70 เงิน 21  
25 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 67.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 67.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 64.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน