ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 203
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. ตรัง กระบี่ 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 79.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 78.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 77.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 75.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 75.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 74.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 71.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 71.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. สงขลา สตูล 70.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 68.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 66.20 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนควนขนุน สพม. พัทลุง 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 66 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 64.20 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 60.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. นราธิวาส 46.40 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 43.20 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน