ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 202
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 87.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. สงขลา สตูล 81.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76.40 เงิน 5  
6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 75.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 74.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. ตรัง กระบี่ 74.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 71.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 70.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 66.60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 63.80 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 60.80 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 60 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 56.20 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. นราธิวาส 41.80 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน