ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 199
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 94.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 92.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 90.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 90.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 88.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 87.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 83.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนชะอวดวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 82.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 80.70 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทพา สพม. สงขลา สตูล 80.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 77.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 75.30 เงิน 18  
19 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. ตรัง กระบี่ 74.70 เงิน 19  
20 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 74.70 เงิน 19  
21 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 69.70 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 68.10 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 60.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 56.30 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 55.80 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. นราธิวาส 53.20 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน