ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 192
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 82.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สพม. สงขลา สตูล 78.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. ปัตตานี 78.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนตระพังพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76.70 เงิน 12  
13 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. นราธิวาส 74.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73.10 เงิน 14  
15 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. ตรัง กระบี่ 66.10 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนระโนด สพม. สงขลา สตูล 60.50 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน