ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.64 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.46 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. ตรัง กระบี่ 80.36 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. ปัตตานี 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 77.45 เงิน 7  
8 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 77.14 เงิน 8  
9 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 74.45 เงิน 9  
10 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. สงขลา สตูล 73.09 เงิน 10  
11 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 72.64 เงิน 11  
12 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 72.55 เงิน 12  
13 โรงเรียนระโนด สพม. สงขลา สตูล 72.45 เงิน 13  
14 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 71.64 เงิน 14  
15 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. ตรัง กระบี่ 71.09 เงิน 15  
16 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 70.09 เงิน 16  
17 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 68.09 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 65.82 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. พัทลุง 62.91 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. นราธิวาส 62.64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 62.36 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน