ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 187
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 81.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ สพม. นครศรีธรรมราช 78.25 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน