ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 186
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. สงขลา สตูล 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. พัทลุง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่ 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สพม. สงขลา สตูล 71 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน