ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 163
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. สงขลา สตูล 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สพม. นครศรีธรรมราช 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม. พัทลุง 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา สพม. ปัตตานี 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 70 เงิน 13  
15 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 70 เงิน 13  
16 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 70 เงิน 13  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 70 เงิน 13  
18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 70 เงิน 13  
19 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. พัทลุง 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 60 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 60 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 60 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนเจริญวิทย์ สพม. นครศรีธรรมราช 60 ทองแดง 19  
24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. ยะลา 60 ทองแดง 19  
25 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน