ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 161
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 83.66 ทอง 6  
8 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 81.83 ทอง 10  
11 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 80.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. สงขลา สตูล 80.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 80.16 ทอง 17  
18 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 79.66 เงิน 19  
20 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 79.66 เงิน 19  
21 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 79.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. นราธิวาส 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. ปัตตานี 76.66 เงิน 23  
24 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. ปัตตานี 55.33 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน