ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(ฝ่ายมัธยม) สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สพม. สงขลา สตูล 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. นครศรีธรรมราช 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา) สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87 ทอง 15  
18 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 69 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. นราธิวาส 69 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 69 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน