ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) สพม. ยะลา 92.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 91.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 90.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 86.17 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 85.58 ทอง 10  
11 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 84.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.17 ทอง 14  
15 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพม. ตรัง กระบี่ 83.17 ทอง 15  
16 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 81.53 ทอง 17  
18 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 81.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 79.35 เงิน 19  
20 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78.92 เงิน 20  
21 โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร สพม. พัทลุง 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. นราธิวาส 77.83 เงิน 22  
23 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 77.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76.83 เงิน 24  
25 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 75.83 เงิน 25  
26 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. ปัตตานี 74.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. ยะลา 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 72.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 71.67 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน